AmniSure Bebek Sıvısı Testi :

  • Yayınlanan verilre göre %99 doğruluk 
  • Vajinal akıntılardaki amniyotik sıvının çok küçük miktarlarını dahi saptar
  • Spekulum incelemesi, ek reaktif ve diğer ekipmanları gerektirmez
  • İlk FDA izinli ROM bağışıklık deneyi
  • Sonuçlar, dakikalar içinde görsel olarak değerlendirilebilir
  • En zor vakalardan (mikro rüptürler) doğrulama tanılarına kadar tüm tanı spektrumunu kapsar
         *Fetal membran rüptürlerinin (ROM) tanısı, doktorlar için kritik öneme sahiptir. Hamileliğin herhangi bir zamanında doğru bir ROM tanısı, zamanında ve uygun bir tedavi ve acilen hastaneye yatırma için kritik öneme sahiptir. ROM olan hastalarda durum zamanında teşhis edilmezse faydalı obstetrik tedbirlerinin uygulanması gecikebilir veya imkansız hale gelebilir. 

        Hamile kadınların%10'unda prematüre fetal membran rüptürü gözükmektedir. Bu vakaların%35'inde rüptür, hamilelik döneminin 37. haftasından önce gözükmektedir. PROM' un en yaygın sonuçları kadın ve fetus için erken doğum sebebidir. ( PROM erken doğumun ana sebeplerinden biridir. ), uterusta enfeksiyon tehdidi ve fetusta akciğer gelişim geriliğidir. Diğer olası komplikasyonlar ise plasental abruption, göbek kordonunun düşmesi, fetal deformasyonlar ve postnatat endometriti kapsar. Bütün bu erken membran rüptürü sonuçları, neonatal ve maternal morbidity ve mortality'i önemli şekilde arttırır. Gebeliğin herhangi bir döneminde, zamanında ve doğru tedavinin uygulandığından emin olunması için Fetal membran rüptürünün teşhisi çok önemlidir.

AmniSure, membran rüptüründen sonra vajinal bölgede ortaya çıkan Amniyon sıvısındaki proteinlerden biri olan çok az miktardaki PAMG-1 (Alfa mikroglobulin-1 proteini) tespit eder. AmniSure® assay, spekulum ile muayeneye ihtiyaç duymaz. Örnek sadece steril swab ile alınır ve 5-7 cm kadar derinliğe yerleştirilir. 

Net evet/hayır sonucu 5-10 dakika içinde gözlemlenebilir.